SOCIAL MEDIA MANAGEMENT

Pored toliko kanala komunikacije (društvenih mreža) veoma lako se napravi kanalizacija. A to nam nije cilj. Društvene mreže su produžena ruka našeg online poslovanja i zato je bitno pravilno ih odabrati i koristiti poštujući njihove posebnosti i prateći njihov svakodnevni razvoj. Nudimo vam konsalting, izgradnja, unapređenje, edukaciju, vođenje naloga na društvenim mrežama, kompletnu izgradnja i unapređenje online nastupa.
Pružamo podršku u kreiranju i vođenju korporativnih naloga na društvenim mrežama,
izgradnji online reputacije, konsalting i edukaciju.