WEB DEVELOPMENT

Razvoj i dizajn Web sajtova, Internet prodavnica,
Facebook aplikacija i online servisa, uz praćenje trendova i poštovanje standarda.
Nije dovoljno da imate sajt i nalog na nekoj društvenoj mreži. Potrebno je da oni rade,
da su koristan deo vašeg biznisa. Moraju ići u korak sa savremenim trendovima poslovanja na Internetu. Web razvoj je nešto bez čega se ne može.